BOLT Cyanoakryláty

BOLT Cyanoakryláty

BOLT Cyanoakryláty
Cyanoakrylátová lepidla (CAs) se staly každodenní součástí našeho domácího života, při  realizaci našich  koníčků a také v průmyslovém použití. Vysoká kvalita lepidel BOLT umožňuje při použití správného typu lepidla a při dodržení všech důležitých podmínek aplikace dosažení vynikající kvality spojů při vysoké produktivitě a bezpečnosti práce. Využití CAs lepidel v praxi je velmi široké, a stále se rošiřuje i do oblastí, kde ještě před krátkou dobou dominovaly klasická lepidla. CAs lepidla jsou vhodná pro většinu materiálů jako je dřevo, papír, tkaniny, plastické hmoty, keramika, sklo a kovy. Samozřejmě existují některé typy materiálů u kterých se použití CAs nedoporučuje a zpravidla je místo nich možno nalézt náhradní řešení s využitím lepidel pracujícím na jiné bázi, tedy Epoxy, PVAC, Polyuretany a pod. CAs lepidla jsou reaktivní monomery, které polymerizují působením vzdušné vlhkosti, přičemž nízká teplota, vyloučení světla a nízká relativní vlhkost jsou nejlepší podmínky pro skladování. Obecně je možno říci, že zejména tam, kde použití klasických lepidel s dlouhou dobo vytvrzování  je z technologických důvodů problémové (ať už vzhledem k době vytvrzování nebo i omezeného způsobu apikace) jsou CAs prakticky jediným řešením. Lepidla BOLT patří k absolutní kvalitativní špičce mezi CAs lepidly a jsou tedy vhodné  jak pro Hobby, tak i průmyslové použití.

VYBERTE V ÚVODNÍM MENU KONKRÉTNÍ TYP BOLT PRODUKTU