Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi (FAQ)

►Otázka:   Dosavadní zkušenosti s CA lepidly mám velmi dobré, ale někdy se mi v poslední době stává, že doba vytvrzení je dlouhá a zdá se mi, že i spoj není tak kvalitní jako dříve. Také životnost lepidla (houstnutí) se mi u některých výrobků zdá nižší než tomu bylo dříve.

►Odpověď:   Na kvalitu spoje má vliv řada faktorů, z nichž některé může zákazník do určité míry ovlivnit, některé však ne. Základní podmínkou pro dosažení dobrých výsledků  je vlastní kvalita lepidla, která je v řadě případů velmi rozdílná a zejména v poslední době, kdy na trh přišly některé  výrobky z dálného východu se problémy s kvalitou začaly více projevovat. Nejčastěji se problémy týkají příliš dlouhé doby polymerizace a krátké životnosti (vlivem houstnutí) lepidla. Je samozřejmé, že na obě tyto vlastnosti má vliv i řada dalších faktorů jako skladování a prostředí ve kterém se lepí. Dobrá kvalita vlastního lepidla (monomeru) je však pro dosažení standardní doby vytvrzování a odpovídající  životnosti lepidla rozhodující. V souvislosti s tímto lze jednoznačně říci, že čím kvalitnější lepidlo je, tím jsou dosahované výsledky lepší a stabilnější. Např. vliv prostředí (nižší vlhkost a  teplota) má u kvalitního lepidla menší vliv na průběh polymerizace než u lepidla méně kvalitního. Také na životnost lepidla (v podstatě proces nechtěné polymerizace) má kromě kvality balicích podmínek (dobře těsnicí obaly, použití ochranné atmosféry a pod.) rozhodující vliv kvalita základních surovin a podmínek při kterých se lepidlo vyrábí. Pro dosažení dobrých výsledků je tedy zejména zapotřebí:

 1. Používat kvalitní CA lepidlo od přesně definovaného výrobce, aby jste měl jistotu, že jednotlivé dodávky jsou trvale ve stejné  kvalitě.
 2. Zvolit správný typ CA lepidla pro danou aplikaci.
 3. Skladovat lepidlo tak jak doporučuje výrobce. Nekupujte příliš velké balení s ohledem na vaší spotřebu. Pokud chcete ušetřit a kupujete větší balení, používejte menší lahvičky pro vlastní práci, aby jste zásobní láhev otevírali co nejméně.
 4. Snažit se, aby pracovní prostředí bylo co nejvíce standardní a příliš se neměnilo. Pracoviště vybavené teploměrem a vlhkoměrem bude velmi 'vypovídající' v případě že nastanou nějaké problémy.
 5. Skladujte stavební materiály v místnosti, kde se příliš nemění teplota a vlhkost. Přesušené materiály (překližka, nosníky a pod.) s nízkou nebo naopak vysokou teplotou mohou být příčinou zhoršení dosahovaných výsledků.
 6. Pokud je to technicky možné, snažte se aby jednotlivé díly byly lepeny co nejdříve po vyrobení. Po určité době obráběné plochy zoxidují, vyschnou a uzavřou se, takže vytvrzení se prodlouží a adheze lepidla k lepené ploše se vlivem horší penetrace sníží.
 7. Pokud používáte aktivátor, dejte pozor aby jste nenasáli páry z aktivátoru do lahvičky s CA lepidlem při opětovném lepení (po použití aktivátoru). Toto je jedno z nejčastějších příčin zkrácené životnosti CA lepidla.
 8. Negativní vliv na vytvrzování mají lepené povrchy s kyselým pH. Pokud se takový případ vyskytne je jedinou alternativou použít aktivátor který nastartuje vytvrzování okamžitě. V každém případě je však nutno si uvědomit, že spoj má nejlepší pevnostní vlastnosti bez použití aktivátoru. I když zhoršení kvality lepeného spoje vlivem aktivátoru není příliš dramatické, je dobré používat aktivátor pouze v nezbytných případech.►Otázka:   Jak je to s lepením plastů ?

►Odpověď:   Na tuto otázku není skutečně jednoduchá odpověď. Plastů je velké množství a i když řada z nich půjde lepit velmi dobře, vždy je zapotřebí lepení konkrétních materiálů dokonale odzkoušet. Obecně lze říci, že velmi dobře půjdou lepit tvrdé materiály na bázi polystyrenu, ABS, termosety a pod. Měkčené materiály půjdou lepit omezeně nebo vůbec. Samozřejmě je důležité jaké mechanické vlastnosti spoje (slepu) jsou požadovány. Pro některé aplikace jsou vyvinuty specielní primery, které upraví povrch plastické hmoty tak, aby CA lepidlo získalo na povrchu dostatečnou adhezi.►Otázka:   Je cyanoakrylát toxický ?

►Odpověď:   CA lepidla nejsou toxická, vlivem velmi rychlého vytvrzení ani nemohou penetrovat skrze kůži do organismu, takže se používají např. ve zdravotnictví. Vedlejším účinkem jsou však dráždivé výpary, které sice při styku s vlhkým prostředím okamžitě polymerizují a jsou inertní, mohou však být problémové zejména lidem s dýchacími obtížemi jako je např. astma. Obecně řečeno, řídké typy CA lepidel produkují více výparů než typy husté. Nejjednodušším způsobem eliminování tohoto vlivu je dostatečné větrání. V případě zpracovávání většího množství CA lepidel je nezbytné zajistit dostatečné větrání na pracovišti ev. použití ochranných pomůcek jako uhlíkových filtrů a ochranných obličejových štítů.►Otázka:   Pro jaké aplikace není cyanoakrylát vhodný ?

►Odpověď:   Obecně řečeno, standardní typy cyanoakrylátových lepidel jsou po vytvrzení velmi tvrdé a tedy křehké. Z tohoto důvodu nejsou příliš vhodné pro následující aplikace:

 1. Dva lepené materiály jsou rozdílné a mají rozdílnou roztažnost v závislosti na teplotě.
 2. Spoj je vystavován dlouhodobě vodě.
 3. Spojované díly jsou namáhány vibracemi.


Pro tyto aplikace jsou určeny některé specielní typy CA lepidel (pružné), nebo je možno použít jiné typy jako na př. EPOXY pryskyřice.►Otázka:   Jaké lepidlo použít na pěnový polystyren ?

►Odpověď:   Jestliže skutečně chcete použít CA lepidlo, je jediným řešením CA BOLT ODORLESS™, který nenaleptává polystyren. Zrychlit vytvrzování můžete pomocí BOLT UP FF™ Acceleratoru (Foam Friendly), který také nenapadá tento druh materiálu. Pokud potřebujete pouze vyjímečně slepit polystyren a např. dřevo (balsu), a nechcete kupovat poměrně nákladný BOLT ODORLESS™, můžete postupovat následujícím způsobem:

 1. Na dřevěnou součást nanesete standardní CA BOLT™.
 2. Na polystyren nanesete aktivátor BOLT UP FF™.
 3. Oba díly stisknete k sobě.


Protože dojde k velmi rychlému vytvrzení, CA lepidlo nestačí napadnout polystyrenový díl a spoj je ve velmi krátkém čase zafixován bez rozleptání polystyrenu. Tímto způsobem je možno např. lepit balsové náběžné hrany na čelní část polystyrenového křídla s dýhovým potahem. Nanášejte však na spoj pouze nezbytně nutné množství lepidla. Při extrémně rychlém vytvrzení lepidla ke kterému dojde za použití BOLT UP FF™ Aktivátoru, vznikne zvýšeného teplo, které můze polystyrenový díl poškodit. Vznik tepla je přímo úměrný množství lepidla.►Otázka:   Proč při používání Aktivátoru při lepení mi lepidlo v aplikátoru, nebo aplikační trubičce často zatvrdne?  Zdá se mi také že i v lahvičce dříve zhoustne.

►Odpověď:  
Obvyklým problémem bývá opakované použití CA lepidla a Aktivátoru. Po použití Aktivátoru a následném použití lepidla jsou nasáty uvolněné páry z aktivátoru do lahvičky s lepidlem, čímž dojde k zahájení postupné polymerizace lepidla v lahvičce. Následkem je zkrácení životnosti lepidla projevujícím se zhoustnutím a obvykle také zatvrdnutím lepidla v ústí aplikátoru.