Zařízení

      Plnění CA lepidel                                                                       Výroba etiket / laminace


     


     Víčkování lepidel / plnění ochranným plynem                                 Digitální řezání etiket     Výroba Blister - Skinpack

                    Výsek obalů - Blister / Skinpack